eLearning Papers
Yksi suosituimmista avointa koulutusta käsittelevistä verkkojulkaisuista, joka pitää yllä elinvoimaista tutkimusta ja harjoitteita koulutuksen, innovaation ja teknologian alalla.
Call for papers
Viimeinen voimassaolopäivä: July 27th, 2014

Mobiilioppiminen

eLearning Papers nº31 Mobiilioppiminen

Nykypäivän nuoret varttuvat maailmassa, joka on täysin erilainen kuin missä heidän opettajansa ja vanhempansa kasvoivat. Sosiaalisen median, sen välineiden ja tietolähteiden jatkuvaa käyttöä pidetään itsestään selvänä kaikkialla, kun taas passiivinen, opettajan johdolla tapahtuva työskentely mielletään yleensä kouluissa tapahtuvaksi. Itse asiassa vaikeus valvoa mobiililaitteiden käyttöä on johtanut joissakin kouluissa niiden kieltämiseen. Silloinkin kun mobiiliteknologia otetaan osaksi opetusta ilmenee yhteistyöhön, yhteensopivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Mobiilioppimisen käyttömahdollisuuksista huolimatta rehtorien, opettajien ja muiden kasvattajien on vaikea sopeutua nopeasti muuttuvaan teknologiseen ympäristöön.

 

Avoin, sosiaalinen ja osallistava media tarjoaa monia tapoja kommunikoida, tehdä yhteistyötä ja pitää muuten yhteyttä ikätovereiden kanssa. Se saattaisi myös merkittävästi muuttaa oppimis- ja opetusmenetelmiä. Lisäksi OER-työkalujen ja avoimen opetusaineiston määrä kasvaa erittäin nopeasti. Vaikka älypuhelimet ovat yleistymässä opiskelijoiden keskuudessa, niiden opetuskäyttö saattaa vielä toistaiseksi kasvattaa digitaalikuilua oppilaiden ja vanhempien monenlaisen taloudellisen tilanteen takia.

Kielet
en, es, bg, da, el, hu, lt, nl, ro, et, cs, de, fr, it, lv, pl, pt-pt, sk, sl, fi, sv, mt
View user profile.Martin WolpersDepartment Leader
View user profile.Tapio KoskinenSecretary General - EDII Secretariat