Opening the doors to the online debate

   about the future ofeducation

         

       Participate in the online discussion now #EdDigEra
       Choose one or more topics: #EdDigEra_quality, #EdDigEra_edu, @EdDigEra_equality

       

       Brussels, December 11th, 2014


The new Open Education Scoreboard scoreboard boasts an array of fresh interactive features

Najważniejsze elementy portalu

Stań się członkiem i rozszerz Twoją sieć kontaktów zawodowych!


Tworzenie i udostępnianie treści

Dyskusje z rówieśnikami i i ekspertami

Otrzymuj comiesięczne powiadomienia

The
European
MOOCs scoreboard

Ostatnie członków