Educational practitioners are the ones investing their time into learning and working to make open education possible

Are MOOCs providing the European workforce with necessary web skills?

The new Open Education Scoreboard scoreboard boasts an array of fresh interactive features

Najważniejsze elementy portalu

Stań się członkiem i rozszerz Twoją sieć kontaktów zawodowych!


Tworzenie i udostępnianie treści

Dyskusje z rówieśnikami i i ekspertami

Otrzymuj comiesięczne powiadomienia

The
European
MOOCs scoreboard