Educational practitioners are the ones investing their time into learning and working to make open education possible

Are MOOCs providing the European workforce with necessary web skills?

The new Open Education Scoreboard scoreboard boasts an array of fresh interactive features

Saker av särskilt intresse på portalen

Bli medlem och bygg ut ditt professionella nätverk!


Skapa & dela innehåll

Diskutera med jämlikar & experter

Motta månadstidskriften

The
European
MOOCs scoreboard