Opening the doors to the online debate

   about the future ofeducation

         

       Participate in the online discussion now #EdDigEra
       Choose one or more topics: #EdDigEra_quality, #EdDigEra_edu, @EdDigEra_equality

       

       Brussels, December 11th, 2014


The new Open Education Scoreboard scoreboard boasts an array of fresh interactive features

Saker av särskilt intresse på portalen

Bli medlem och bygg ut ditt professionella nätverk!


Skapa & dela innehåll

Diskutera med jämlikar & experter

Motta månadstidskriften

The
European
MOOCs scoreboard