Ιστολόγιο

Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

Petra Hauptfeld-Goellner was involved in the project Academic Writing Online (AWO).
Διατίθεται σε: EN
Ιστολόγιο

Διατίθεται σε: DE EN ES FR IT PL
Άρθρο

The GJC is an international contest organised by Fondazione Mondo Digitale which rewards projects that make innovative use of information and communication techno
Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

Διατίθεται σε: DE EN ES FR IT PL
Μελέτες περιπτώσεων

The project aims to have a positive impact on the development of students’ key competencies through building teachers capacity on competence-oriented education. 
Διατίθεται σε: EN
Ιστολόγιο

Διατίθεται σε: EN
Άρθρο

Teachers and learners now have unprecedented access to online resources and materials from all over the world.
Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

The OERup!
Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

iSIMPLY is an innovative learning model that aims to provide a platform for interaction between social media marketing professionals.
Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

Maria Zotou, researcher at the University of Macedonia is involved in the project Open Data Education and Training Based on Problem Based Learning and Learnin
Διατίθεται σε: EN
Άρθρο

While MOOCs offer educational data on a new scale, many educators have been alarmed by their high dropout rates.
Διατίθεται σε: EN
Άρθρο

In this paper we present an example of a Social Learning Analytics Tool to visualise real-time discussion activities in a MOOC environment.
Διατίθεται σε: EN
Άρθρο

Διατίθεται σε: EN
Ιστολόγιο

Διατίθεται σε: EN
Μελέτες περιπτώσεων

Petra Hauptfeld-Goellner was involved in the project Academic Writing Online (AWO).
Διατίθεται σε: EN
Ιστολόγιο

Διατίθεται σε: DE EN ES FR IT PL
Μελέτες περιπτώσεων

Διατίθεται σε: DE EN ES FR IT PL
Μελέτες περιπτώσεων

Διατίθεται σε: DE EN ES FR IT PL
Βοήθεια σχετικά με τη γλώσσα