Tue 13th May 2014 - 10:25

Opracowywanie standardu w zakresie kompetencji cyfrowych nauczycieli w Słowenii

W 2007 r. rząd Republiki Słowenii przyjął strategię na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Słowenii – si2010, która definiuje krajowe ramy w tym zakresie. 

Strategia obejmuje takie kwestie, jak zapewnienie odpowiedniego sprzętu dla szkół, tworzenie treści elektronicznych oraz szkolenie profesjonalnych nauczycieli. W tym celu zainicjowano projekt E-edukacja, który ma za zadanie między innymi takie kształcenie nauczycieli, aby zdobyli oni kompetencje cyfrowe. W ramach projektu powstają także ramy e-kompetencji nauczycieli, które zostały omówione w artykule.

Pomoc językowa