Fri 8th September 2017 - 09:17

Nowe narzędzie SELFIE wspiera technologie cyfrowe w szkołach

Komisja Europejska współpracuje z ekspertami z całej Europy w celu opracowania SELFIEnarzędzia do samooceny, które umożliwi szkołom podjęcie refleksji nad korzystaniem z technologii cyfrowych w uczeniu się i zaplanowanie udoskonaleń. Sześćset szkół z czternastu krajów europejskich będzie testować we wrześniu wersję beta i uczestniczyć w opracowaniu i finalizacji narzędzia, które ma być gotowe na początku 2018 r.

W narzędziu wykorzystano ramy koncepcyjne kompetencji cyfrowych w placówkach oświatowych (DigCompOrg), które oferują szczegółowy opis kryteriów kompetencji cyfrowych placówek oświatowych wszelkiego rodzaju.

SELFIE zawiera szereg pytań do nauczycieli, dyrektorów szkół i uczniów w celu uzyskania szybkiego ujęcia wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu w danej szkole. Narzędzie nie ocenia technologii, lecz nauczanie, i tym samym oferuje 360-stopniowe podejście obejmujące strategie szkolne, praktyki nauczania, infrastrukturę, programy nauczania i doświadczenia uczniów. Narzędzie jest elastyczne i oferuje możliwość pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb, tak aby lepiej służyć szkołom w konkretnym kontekście.

 

Narzędzie do samooceny dla szkół opiera się na zestawie istotnych pytań i szeregu modułów z możliwością indywidualnego dostosowania do różnych kontekstów szkolnych i systemów edukacji.
 

Opiera się ono na podstawowym założeniu, że „szkoła kompetentna cyfrowo”, która promuje nauczanie cyfrowe, stosuje zarówno odgórne, jak i oddolne innowacje, jest reaktywna i wspiera rozwój członków swojej społeczności. Z tego względu narzędzie SELFIE obejmuje wszystkie kluczowe podmioty: dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, i nie oferuje jednego ogólnego podejścia dla wszystkich.

Ponadto wszystkie dane są anonimowe i nie można przypisać ich do poszczególnych szkół, uczniów lub nauczycieli. Odpowiedzi są wykorzystywane do opracowania sprawozdania dla szkoły ze wskazaniem mocnych i słabych stron. Sprawozdanie jest własnością szkoły i ma służyć jako podstawa do dialogu wewnętrznego, refleksji i planowania udoskonaleń. Narzędzie jest ukierunkowane na postępy, dlatego SELFIE może być używane przez dowolną szkołę, nie tylko te, które są cyfrowymi liderami lub mogą pochwalić się wysokim poziomem innowacji.

Projekt został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w celu wspierania celów Komisji Europejskiej w obszarze poprawy umiejętności cyfrowych i cyfrowego uczenia się, a także inicjatywy Otwartej edukacji.

Aby mieć dostęp do aktualności i uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź specjalną witrynę internetową

Pomoc językowa