Thu 3rd August 2017 - 11:33

Co należy uwzględnić przed opracowaniem otwartego kursu

Wraz z rosnącą popularnością otwartej edukacji wielu nauczycieli zaczęło korzystać z otwartych treści edukacyjnych w swojej pracy, ponieważ są one dostępne dla każdego i można je wykorzystywać wielokrotnie. Otwarta edukacja może przybierać wiele form, takich jak otwarty dostęp do programów, otwarty dostęp do kursów, otwarte zasoby edukacyjne, otwarte podręczniki, otwarte badania i otwarte dane.

Jedna z korzyści, jakie niosą ze sobą otwarte treści edukacyjne, polega na tym, że praktycy i instytucje z doskonałymi pomysłami mogą tworzyć własne materiały i udostępniać wiedzę innym.

Jednak stworzenie otwartej treści edukacyjnej nie jest łatwym zadaniem. Nauczyciel lub instytucja może mieć doskonały pomysł na otwarty kurs, jednak zanim przystąpi do jego opracowania, musi odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Pytania te można podzielić na trzy grupy:

 • cel kursu,
 • proces nauczania,
 • zapewnianie jakości i promocja.

Cel kursu

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego kursu, głównym punktem, który należy rozważyć, jest cel otwartego kursu edukacyjnego. Należy zatem odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaki jest cel otwartego kursu, na przykład potencjał rozwoju (np. otwarta inicjatywa szkolna) lub wykorzystanie komercyjne (np. bezpośredni uczestnicy otwartych kursów)?
 • Jakie warunki powinien spełniać kurs? Czy jest częścią obowiązkowego programu?
 • Kim są uczestnicy i jakie są indywidualne wymagania, które należy spełnić (np. jakie są różnice geograficzne i różnice w uczeniu się)?
 • Jakie są cele kursu? Co uczestnicy powinni umieć po zakończeniu kursu?

Proces nauczania

Podejście do nauczania

 • Jaki rodzaj systemu otwartej edukacji zostanie wykorzystany (we własnym tempie lub programy, otwarty dostęp, pojedynczy, podwójny lub partnerstwo)?
 • Jaka metoda nauczania odpowiada Twojej filozofii nauczania? Czy konstruktywne podejście byłoby odpowiednie, jeżeli nauczanie odbywa się przy aktywnym udziale uczestników?
 • Jeżeli tak, jakie czynności podejmiesz i w jakim stopniu czynności te powinny sprzyjać współpracy? Może to na przykład obejmować dyskusje lub współtworzenie z uczniami kursu lub podręczników, jeżeli celem jest podejście ukierunkowane na uczestników.
 • Jakie podejście pedagogiczne przyjmiesz? Czy będzie to otwarte polecenie czy praca zespołowa?

Relacje z uczestnikami

 • Jaka będzie rola nauczycieli? Czy planowane są bezpośrednie interakcje z nauczycielami? / Jakie zasoby są niezbędne do stworzenia zasobów umożliwiających efektywne uczenie się?
 • Jak uczestnicy będą oceniani (np. automatyczne pytania wielokrotnego wyboru, egzaminy tradycyjne, dziennik kursu)?
 • Jakie wsparcie zostanie zaoferowane uczestnikom?
 • Jak będą wyglądały rekrutacja i zapisy (np. otwarty dostęp czy rejestracja)?

Zapewnianie jakości i promocja

Prawa autorskie i zapewnianie jakości

 • Jak rozwiążesz kwestię własności intelektualnej? Czy udostępnianie materiałów w ramach otwartego dostępu ma implikacje komercyjne czy głównie intelektualne (w tym ostatnim przypadku możesz mieć więcej możliwości)?
 • Jakie kwestie związane z prawami autorskimi należy uwzględnić?
 • Czy wprowadzono mechanizm zapewniania jakości?

Łączenie zasobów i rozwiązania biznesowe

 • Jak zamierzasz udostępniać swoje zasoby innym?
 • Czy będziesz potrzebować określonych danych do prowadzenia kursu i gdzie znajdziesz te dane?
 • Z jakich zasobów będziesz korzystać (np. interfejs do tworzenia treści, np. Interfejs WikiEducator)?
 • Jaka jest Twoja strategia personalna?
 • Jak zamierzasz rozwiązać kwestię zrównoważonego rozwoju i kosztów?
 • Jak zamierzasz zagwarantować monitorowanie i ocenę?
 • Czy są jakieś kwestie etyczne, które należy wziąć pod uwagę?
 • Czy kurs powinien zostać wprowadzony do repozytorium?

Wniosek

Osiągnięcia nauczycieli zależą od ich otoczenia, a kierownictwo instytucji ma do odegrania rolę w tworzeniu otoczenia sprzyjającego otwartej edukacji, a także, w ujęciu ogólnym, innowacjom w edukacji. Można to między innymi osiągnąć określając strategie instytucjonalne, które obejmują otwartą edukację jako cel, przyjmując jasne strategie polityczne dotyczące otwartej edukacji i inwestując zasoby w usługi wsparcia w celu stworzenia otwartych treści edukacyjnych.

Pomoc językowa