Fri 9th June 2017 - 14:54

Studium przypadku: Projekt Create-IN

Portal OEE zamieścił wywiad z Tanją Stjepanovič, dyrektor Prava poteza Institute. Tanja była koordynatorem projektu Create-IN, w ramach którego młodzi, kreatywni ludzi uzyskiwali pomoc w prezentowaniu swoich prac i umiejętności na rynku pracy. Projekt Create-IN zdobył wyróżnienie Komisji Europejskiej w kategorii historii sukcesu i przykładu dobrych praktyk.

 

Proszę przedstawić nam Prava poteza Institute.

Prava poteza Institute to organizacja, która opracowuje rozwiązania ICT na potrzeby e-uczenia się i e-zdrowia, a także oferuje specjalistyczne szkolenia i wsparcie w zarządzaniu. Doradzamy również władzom lokalnym lub organizacjom publicznym w dziedzinie e-uczenia się i e-zdrowia.

Jak narodził się pomysł na projekt Create-IN? Kto partnerował Pani przy tym projekcie?

W Słowenii istnieje 2600 salonów fryzjerskich, których właściciele chcieliby móc sprawdzić pracę i umiejętności kandydatów przed zaproszeniem ich na indywidualną prezentację. To samo dotyczy zawodów kreatywnych zagranicą (fryzjerzy, projektanci mody itp.). Dlatego pomyśleliśmy, że osoby poszukujące pracy powinny wiedzieć, jak zaprezentować swoją pracę i wiedzę w e-portfolio, które jest dostępne dla potencjalnych pracodawców.

Celem narzędzia internetowego Create-IN jest oferowanie młodym, kreatywnym osobom nowoczesnego, interaktywnego i przyjaznego e-portfolio, aby pomóc im w zaprezentowaniu swoich prac potencjalnym pracodawcom w materiałach wideo i na zdjęciach. Projekt oferuje również pracodawcom prosty sposób na znalezienie nowych pracowników.

Pracowaliśmy z następującymi partnerami:

Jaka jest wartość e-portfoliów dla uczniów i osób poszukujących pracy?

E-portfolio oferuje pełen obraz kandydata, włącznie z działaniami, osiągnięciami, wykształceniem, aspiracjami w obszarach, w których uczestniczą lub które współtworzą. Można dodawać zdjęcia własnych kreacji, materiały wideo i materiały określające kandydatów w kontekście ich działań, pracy i kreatywności. E-portfolio może mieć zupełnie dowolną formę i prezentować się niekonwencjonalnie, co pozwala nadać mu indywidualny charakter i nie ogranicza się do listy wykonanych prac. Dobre e-portfolio może stwarzać dobre pierwsze wrażenie w procesie rekrutacji i zawierać prezentacje multimedialne, tak aby pracodawcy mogli odpowiednio ocenić kreatywność.

Z jakimi wyzwaniami musiała się Pani zmierzyć podczas wdrażania projektu?

Do największych wyzwań, którym musieliśmy stawić czoło, należało motywowanie uczniów do stworzenia własnych e-portfoliów, pozyskanie partnerów projektu i zainspirowanie przyszłych pracodawców do uwzględnienia e-portfolii jako równoważnych aplikacji o pracę i referencje. 

Jakie najlepsze wspomnienie wiąże się z projektem?

Jeżeli miałabym wskazać tylko jedno, zdecydowanie wybrałabym ten ciekawy moment podczas kręcenia promocyjnego wideo, przy którym wszyscy pracowaliśmy razem i tworzyliśmy coś specjalnego. To było dla nas wzbogacające doświadczenie. Innym niezapomnianym momentem były wizyty u partnerów projektu w Wielkiej Brytanii i w Holandii.

 

Dowiedz się więcej o projekcie Create-IN

Create-IN na Facebooku

 

Pomoc językowa