Abstract: 

Internet to sieć społecznościowa. Łączy ona ludzi, grupy osób, organizacje, informacje i aplikacje wykonane przez różne osoby. Jeśli chcemy wykorzystać zalety Internetu w nauczaniu i uczeniu się, kluczowymi stają się działania mające na celu podniesienie zrozumienia roli i znaczenia serwisów społecznościowych. Potrzebne są zarówno badania naukowe, jak i praktyczne doświadczenia, aby ocenić możliwości nowych platform i praktyk, jakich dostarczają dla kształcenia serwisy społecznościowe.

 

Z pewnością sieci społecznościowe nie są nowym zjawiskiem w dziedzinie nauczania i uczenia się. Można jednak powiedzieć, że w pewnym momencie zapomnieliśmy o ich znaczeniu w procesie kształcenia.

 

Około roku 387 p.n.e. Platon założył nową szkołę poświęconą badaniu i nauczaniu filozofii i nauk ścisłych. W Akademii Platona podstawowym sposobem pracy był dialog pomiędzy uczestnikami. Ciągła refleksja i ocena opinii zdawała się prowadzić do krytycznego i głębokiego zrozumienia tematów. Faktycznie Akademia Platona była siecią społecznościową będącą w stanie przeprowadzić badania samokorygujące.

 

Przez dekady w badaniach z dziedziny edukacji stosowano różne metody, aby zbadać i przeanalizować sieci społecznościowe i dynamikę społeczną instytucji edukacyjnych. Większość z tych badań była prowadzona na poziomie klasy lub szkoły. Obecnie, w obliczu nowych form cyfrowych sieci społecznościowych i większej mocy obliczeniowej, badania na temat roli sieci społecznościowych w kształceniu są coraz ciekawsze. Możliwości badań w zakresie serwisów społecznościowych są nieskończone - badania oparte na projektowaniu, zbieranie danych ilościowych i jakościowych w celu analizy tych serwisów, budowa modeli komputerowych. Zarówno jeśli chodzi o praktykę, jak i badania naukowe, stawiamy w tej chwili pierwsze kroki w dziedzinie wykorzystania sieci społecznościowych w kontekstach edukacyjnych.

<p>Internet to sieć społecznościowa. Łączy ona ludzi, grupy osób, organizacje, informacje i aplikacje wykonane przez różne osoby. Jeśli chcemy wykorzystać zalety Internetu w nauczaniu i uczeniu się, kluczowymi stają się działania mające na celu podniesienie zrozumienia roli i znaczenia serwisów społecznościowych. Potrzebne są zarówno badania naukowe, jak i praktyczne doświadczenia, aby ocenić możliwości nowych platform i praktyk, jakich dostarczają dla kształcenia serwisy społecznościowe.</p><p>&nbsp;</p><p>Z pewnością sieci społecznościowe nie są nowym zjawiskiem w dziedzinie nauczania i uczenia się. Można jednak powiedzieć, że w pewnym momencie zapomnieliśmy o ich znaczeniu w procesie kształcenia.</p><p>&nbsp;</p><p>Około roku 387 p.n.e. Platon założył nową szkołę poświęconą badaniu i nauczaniu filozofii i nauk ścisłych. W Akademii Platona podstawowym sposobem pracy był dialog pomiędzy uczestnikami. Ciągła refleksja i ocena opinii zdawała się prowadzić do krytycznego i głębokiego zrozumienia tematów. Faktycznie Akademia Platona była siecią społecznościową będącą w stanie przeprowadzić badania samokorygujące.</p><p>&nbsp;</p><p>Przez dekady w badaniach z dziedziny edukacji stosowano różne metody, aby zbadać i przeanalizować sieci społecznościowe i dynamikę społeczną instytucji edukacyjnych. Większość z tych badań była prowadzona na poziomie klasy lub szkoły. Obecnie, w obliczu nowych form cyfrowych sieci społecznościowych i większej mocy obliczeniowej, badania na temat roli sieci społecznościowych w kształceniu są coraz ciekawsze. Możliwości badań w zakresie serwisów społecznościowych są nieskończone - badania oparte na projektowaniu, zbieranie danych ilościowych i jakościowych w celu analizy tych serwisów, budowa modeli komputerowych. Zarówno jeśli chodzi o praktykę, jak i badania naukowe, stawiamy w tej chwili pierwsze kroki w dziedzinie wykorzystania sieci społecznościowych w kontekstach edukacyjnych.</p><p>&nbsp;</p><p>W tym numerze <em>eLearning Papers</em> przedstawiamy kilka artykułów opisujących wykorzystanie serwisów i mediów społecznościowych w procesie nauki języków obcych. Wykorzystanie sieci społecznościowych w nauce języków jest rzeczą naturalną; język jest przecież wyrazem aktywności społecznej. Aby nauczyć się języka musisz się nim posługiwać i porozumiewać się za jego pomocą. Niektóre artykuły przedstawiają doświadczenia w zakresie nieformalnych praktyk edukacyjnych, takich jak samodzielnie zorganizowana komunikacja pomiędzy studentami przy wykorzystaniu narzędzi społecznościowych lub bardziej dopracowane pod względem projektu wykorzystanie serwisów społecznościowych w przewodnikach dla nowych studentów.</p><p>&nbsp;</p><p>Artykuły w sposób jednoznaczny wskazują na duże możliwości uczenia się od innych uczestników sieci. Jeden z artykułów podkreśla zmianę nacisku w otwartej edukacji, z otwartych zasobów edukacyjnych na wykorzystanie zasobów przy pomocy narzędzi społecznościowych. Możemy budować bardzo pożyteczne wspólnoty praktyków wokół otwartych zasobów edukacyjnych. W tym numerze omawiamy także sposoby dostarczania bogatych i skutecznych, indywidualnych środowisk kształcenia poprzez sieci społecznościowe, a także stałe zapotrzebowanie na zajęcia w ramach programu nauczania i na lepsze projektowanie kształcenia w celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów.</p><p>&nbsp;</p><p>Ten numer <em>eLearning Papers</em> na temat sieci społecznościowych wspierających kształcenie jest kolażem: zbiorem aktualnych przypadków, praktyk i teorii. Jest to aktualna wizja tej dziedziny, ale jej dalszy ciąg nastąpi.</p>


ePaper Articles: 

  • Nowe perspektywy integracji sieci społecznościowych i komunikacji internetowej w programach nauczania
  • Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sieci społecznościowych dla wspierania wspólnot praktyków
  • Studenci on-line rozpoczynają nieformalne praktyki edukacyjne wykorzystując narzędzia społecznościowe
  • Facebook: wsparcie dla studentów pierwszego roku
  • Do biegu, gotowi, START! ELT Blogathon 2011
  • Sieci kontaktów i dydaktyka języków obcych: nauczanie włoskiego jako drugiego języka obcego przy wykorzystaniu sieci Ning
Editorial Number: 
26
eLearning Authors: 
Teemu
Tapio Koskinen
Pomoc językowa