Mon 7th August 2017 - 16:29

Projektni pristup na drukčiji način

Ove sam godine, 2017. odlučila na drukčiji (obrnut) način obraditi sadržaje povijesti koji su planirani u sklopu nastave prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole.

 

Sadržaj je preuzet sa Školskog portala.

Nakon dva uvodna sata i legendi o dolasku Hrvata, učenicima sam dala zadatak da istraže 30 povijesnih osoba koje su ostavile trag u hrvatskoj prošlosti.

PRVI JE KORAK bio dogovor o tome kako ćemo pristupiti projektu. Sadržaje su morali odabrati sami tražeći povijesne izvore u udžbeniku i radnoj bilježnici iz prirode i društva. Kad smo ispisali imena svih osoba koje se spominju, ustanovili smo da neka nedostaju (Krleža, Tesla) te smo i njih dodali.

Sljedeći su korak bile opće informacije koje su znali o tim osobama. Neke su im bile dobro poznate jer Sveta Nedelja ima trg koji nosi ime Ante Starčevića, a neke potpuno nepoznate – Strossmayer i Kvaternik.

Dogovor je bio da svaki učenik odabere jednu poznatu osobu izvlačeći nasumce kartice na kojima su bila ispisana njihova imena.

DRUGI JE KORAK u projektnoj nastavi bio dogovor o zadatcima prezentiranja.

Dala sam im sljedeće upute:

 • informacije o povijesnoj osobi treba pronaći u školskoj knjižnici, na Wikipediji ili u udžbeniku iz povijesti za osmi razred
 • prezentaciju je potrebno napraviti u elektroničkom obliku s najviše 4-5 sličica
 • treba naučiti napamet tekst prezentacije te znati odgovoriti na potpitanja
 • ne izrađuju se plakati niti se lijepe podatci s Wikipedije koje ne znaju objasniti svojim riječima
 • potrebno je reći u kojem je stoljeću povijesna osoba stvarala, odnosno djelovala
 • treba objasniti zašto je ta osoba važna za hrvatsku povijest
 • ostatak razreda treba zapisati dvije do tri rečenice o toj povijesnoj osobi u bilježnicu (ne godinu rođenja i smrti)
 • prezentaciju mi moraju poslati na pregled prije nego što je pokažu pred cijelim razredom.

TREĆI JE KORAK pronalaženje sadržaja i izrada prezentacije.

(Tim sam korakom ostvarila nekoliko ciljeva iako nisu navedeni kao temeljni u tom projektu.)

Roditelji su aktivno sudjelovali u provođenju projekta – posuđivali su knjige i pomagali djeci u izradi prezentacije. Osim roditelja, mnogim su učenicima pomagali braća i sestre koji idu u osmi razred, pa je odjednom cijela obitelj istraživala sadržaje, slike i pisala rečenice za prezentaciju.

Zatim je došla faza odabira – među mnogim sadržajima učenici su trebali odabrati što žele prezentirati. Roditeljima se učinilo da je 4-5 sličica premalo, ali su odustali kad sam im objasnila da je to okvir primjeren učenicima četvrtog razreda.

Mnogi su roditelji poslije priznali da su sudjelujući u projektu i sami učili izrađivati prezentaciju sažimajući tekst. Jedna je mama rekla da je to bio projekt u kojem je sudjelovala cijela obitelj i da ih je sve zaokupio.

Kad je došlo vrijeme prezentiranja projekta, ne znam tko je bio uzbuđeniji – učenici, roditelji ili ja.

Roditelji su bili uzbuđeni jer je mnogima to bio prvi susret s prezentiranjem, učenici jer su napokon dočekali da ispričaju što su otkrili, a ja jer sam morala biti spremna odgovoriti na potpitanja koja su učenici mogli postaviti.

ČETVRTI KORAK bilo je prezentiranje.

U tome su svi bili uspješni – neki više, a neki manje. Neke je uhvatila trema, neki nisu mogli objasniti sadržaje, a neki su zaboravili što sve moraju reći. Bilo je i sjajnih prezentacija, interakcije između učenika te mnogo potpitanja iz publike.

Učenici su razvili sposobnost kritičkog mišljenja – mnogi su rekli svoje, ali i poštovali tuđe mišljenje. Osim toga, međusobno su se ocjenjivali, pazili na izgled i sadržaje prezentacija te utvrđivali je li prezentiranje odgovorilo na najvažnije pitanje: „Zašto je određena povijesna osoba uvrštena među 30 najpoznatijih?“


Posljednji je element projekta bilo njegovo vrednovanje te uspješnost.

Osim samog procjenjivanja, najvažnija mi je bila povratna informacija koju sam dobila od učenika.

Tijekom provođenja projekta učenici su:

 • naučili sami pretraživati sadržaje
 • prvi put odvojili bitno od nebitnoga
 • naučili izraditi prezentaciju
 • razvijali e-pismenost šaljući učiteljici e-poruku s privitkom
 • prezentirali sadržaje pred svojim prijateljima.

 Sve njihove prezentacije objavila sam na jednom mjestu.

 (Naravno, u prezentacijama ima pogrešaka – najviše gramatičkih, ali meni su one dokaz da su prezentacije izrađivali učenici. Važno je da su drugi učenici primijetili pogreške te da su i sami učili na njima pa ih sljedeći put neće ponoviti.)

This page has not yet been translated into Swedish

Log in or Register to translate this page

Språkhjälp