Abstract: 

I dagsläget ställs det enormt höga krav på den högre utbildningen. Den förväntas möta allt större förväntningar, oavsett om det gäller antalet studerande, utbildningens kvalitet, de yrkesverksammas behov, eller den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt får institutionerna för högre utbildning allt mindre resurser.

 

Även om syftet med universiteten i princip har varit konstant under hundratals år så har den värld där de bedriver sin verksamhet förändrats betydligt. De största utmaningar och trender som påverkar den högre utbildningen av idag är: massifiering, globalisering och internationalisering, distansutbildning, digitalisering, privatisering, efterfrågan på bättre lärande och studentupplevelse, det globala talangflödet, forskningsuniversitet ranking och fenomenet ”world-class”, kvalitetssäkring och samarbete mellan universiteten och näringslivet.

 

Ledningsgrupperna på institutionerna för högre utbildning brottas med frågor som: Hur kan vi stärka det internationella samarbetet genom att främja mångfald och försöka uppnå rättvisa, relevans och kvalitet? Några av de nya mer framgångsrika modellerna verkar fokuserar på studentupplevelsen samt satsa på innovation och entreprenörskap. Ett av de senaste exemplen på detta är Design Factory på Aalto-universitetet.-

<p>&nbsp;</p><p><strong>Högre utbildning för ett nytt samhälle</strong></p><p>I dagsläget ställs det enormt höga krav på den högre utbildningen. Den förväntas möta allt större förväntningar, oavsett om det gäller antalet studerande, utbildningens kvalitet, de yrkesverksammas behov, eller den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt får institutionerna för högre utbildning allt mindre resurser.</p><p>&nbsp;</p><p>Även om syftet med universiteten i princip har varit konstant under hundratals år så har den värld där de bedriver sin verksamhet förändrats betydligt. De största utmaningar och trender som påverkar den högre utbildningen av idag är: massifiering, globalisering och internationalisering, distansutbildning, digitalisering, privatisering, efterfrågan på bättre lärande och studentupplevelse, det globala talangflödet, forskningsuniversitet ranking och fenomenet ”world-class”, kvalitetssäkring och samarbete mellan universiteten och näringslivet.</p><p>&nbsp;</p><p>Ledningsgrupperna på institutionerna för högre utbildning brottas med frågor som: Hur kan vi stärka det internationella samarbetet genom att främja mångfald och försöka uppnå rättvisa, relevans och kvalitet? Några av de nya mer framgångsrika modellerna verkar fokuserar på studentupplevelsen samt satsa på innovation och entreprenörskap. Ett av de senaste exemplen på detta är Design Factory på Aalto-universitetet.</p><p>&nbsp;</p><p>Vi har redan sett hur organisatoriska förändringar ökar informations- och kommunikationsteknikens (IKT) inverkan på utbildningen och undervisningen eftersom skolor i allt större grad utvecklas mot att bli öppna utbildningscentrum, universitet mot att bli leverantörer av lärandetjänster och företag mot att bli organisationer för lärande. IKT stöder praktiskt taget alla aspekter av den högre utbildningen, inklusive finansiering, lärande, forskning, säkerhet och hållbar utveckling.</p><p>&nbsp;</p><p>IT-experterna och beslutsfattarna på universiteten måste förstå omfattningen av de problem som deras institutioner ställs inför så att de kan tillämpa IKT där den ger störst värde. I detta nummer kommer du att hitta ett par exempel på dessa åtgärder.</p><p>&nbsp;</p><p>-För att kunna skapa en bättre framtid för den högre utbildningen krävs samarbete över organisatoriska och nationella gränser. Detta för att föra samman den samlade intelligensen hos personer från olika bakgrunder, inklusive människor från utbildningssektorn, privata företag och statliga organisationer.</p><p>&nbsp;</p><p>Syftet med denna utgåva av eLearning Papers är att undersöka olika sätt att få fram förändringar inom den högre utbildningen. I några av artiklarna fokuserar man på nya pedagogiska metoder, till exempel e-lärande och blandat lärande, medan man i andra reflekterar över centrala aspekter i förändringsprocesserna. Tekniken uppfattas som en relevant faktor men inte som den drivande kraften utan snarare som ett stödjande element med en stark närvaro inom den nya universitetsmodellen. Vi hoppas att dessa texter ska generera olika reflektioner över universiteten och deras roll i dagens samhälle.</p>


ePaper Articles: 

  • Examina för öppet lärande?
  • Virtuell rörlighet: värdet av interkulturellt utbyte
  • Implementering av online- eller hybridkurser på ett traditionellt universitet
  • Modeller och instrument för bedömning av inlärningsmiljöer med teknikunderstöd inom den högre utbildningen
  • Utveckla färdigheter för 2000-talet: Webb 2.0 inom den högre utbildningen. En fallstudie
  • Flexibel utbildning: Analys av de demografiska förändringarna bland onlinestudenter vid UOC
  • Distansutbildning och e-lärandemetoder i Turkiet och östeuropeiska länder
  • Reformprocesser på universitetet: En diagnos av institutionella kultur och social dynamik
Editorial Number: 
24
eLearning Authors: 
ltarin
Tapio Koskinen
Språkhjälp